• யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்

    நம் தாய் மொழி தமிழ் என்றும் சிதைந்திடாமல், சிதறிடாமல் காத்திட, இந்த முத்தமிழ் சங்கத்தினை உருவாக்கி, அதன் ஒரு பகுதியாக இந்த இணையதளத்தினை வடிவமைத்து, "எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு" என்று கூறி உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்.

Wishes

நம் தாய்மொழி தமிழ் வளர தமிழருடன் தமிழில் பேசுவோம்.
வாழ்க தமிழ்!! வளர்க அதன் புகழ்!!

Read More...

Upcoming Event

Pongal Vizha

Mt ALbert War Memorial Hall
New North Road, Mount Albert, Auckland
Sat 20th Jan 2018
Time: 5:30pm onwards

Past Events

2017 - 2018 Events:
Pot-Luck Dinner and Karaoke night


Upcoming Event Details


Pongal Vizha 2018

Welcome Message

We have crossed the seas, soared the skies to reach New Zealand. Yet, our culture and our language have remained with us. We seek to promote and co-ordinate Tamil cultural, educational and community activities. Muthtamil Sangam is a non-profit organization devoted to furthering Tamil culture in Auckland region. We are open to all persons interested in promoting the Tamil language and culture.

Muthtamil Sangam has been serving the Tamil speaking community of Auckland for more than 6 years. Our goal is to promote the understanding of our Tamil language and cultural values of India.

We provide a forum for cultural and social interaction with special emphasis on fine arts, literature & performing arts of Tamil speaking people.

Over the last decade, MTS has hosted many cultural events including classical vocal & instrumental music, film/light music, dance, Tamil theater, literary events etc by well renowned local talents. For the last 10 years, we have been conducting classes in Tamil for children in our community.

MTS is devoted to preserve and promote our rich Tamil heritage and to foster understanding, friendship, goodwill and appreciation between Tamil-speaking people. Tamil is one of the oldest languages in the world, with literature books dating back 100 BC, spoken by more than 60 million people in TamilNadu, a state located in the southern region of India.

MTS also strives to raise, solicit, collect, and dispose funds and donations for charities, cultural, educational, and humanitarian purposes, either directly or in cooperation with other registered non-profit organizations in the New Zealand and abroad.

The complete list of objectives for MTS can be found in the MTS Constitution & MTS change of Rules 2011

You are here: Home Core Pages Welcome Message
Web Sponsorers
Mercury PrintzAC PlusMortgage MastersAvondale LawSoundhar & ShebaRRK FoodsHygrade Motors