• யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்

    நம் தாய் மொழி தமிழ் என்றும் சிதைந்திடாமல், சிதறிடாமல் காத்திட, இந்த முத்தமிழ் சங்கத்தினை உருவாக்கி, அதன் ஒரு பகுதியாக இந்த இணையதளத்தினை வடிவமைத்து, "எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு" என்று கூறி உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்.

Wishes

நம் தாய்மொழி தமிழ் வளர தமிழருடன் தமிழில் பேசுவோம்.
வாழ்க தமிழ்!! வளர்க அதன் புகழ்!!

Read More...

Upcoming Event

Pongal Vizha

Mt ALbert War Memorial Hall
New North Road, Mount Albert, Auckland
Sat 20th Jan 2018
Time: 5:30pm onwards

Past Events

2017 - 2018 Events:
Pot-Luck Dinner and Karaoke night


Upcoming Event Details


Pongal Vizha 2018

Sports & Family Fun Activities

We have been actively participating and achieving in the sports for about last 10 years, From this year 2016 - 2017 we have planned to host the first ever Sports & Family Fun day events with variety of sports to all the age groups.

Read More...

You are here: Home Sports Sports & Family Fun Activities
Web Sponsorers
Mercury PrintzAC PlusMortgage MastersAvondale LawSoundhar & ShebaRRK FoodsHygrade Motors