• யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்

    நம் தாய் மொழி தமிழ் என்றும் சிதைந்திடாமல், சிதறிடாமல் காத்திட, இந்த முத்தமிழ் சங்கத்தினை உருவாக்கி, அதன் ஒரு பகுதியாக இந்த இணையதளத்தினை வடிவமைத்து, "எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு" என்று கூறி உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம்.

Wishes

நம் தாய்மொழி தமிழ் வளர தமிழருடன் தமிழில் பேசுவோம்.
வாழ்க தமிழ்!! வளர்க அதன் புகழ்!!

Read More...

Upcoming Event

Pongal Vizha

Mt ALbert War Memorial Hall
New North Road, Mount Albert, Auckland
Sat 20th Jan 2018
Time: 5:30pm onwards

Past Events

2017 - 2018 Events:
Pot-Luck Dinner and Karaoke night


Upcoming Event Details


Pongal Vizha 2018

Welcome Message

We have crossed the seas, soared the skies to reach New Zealand. Yet, our culture and our language have remained with us. We seek to promote and co-ordinate Tamil cultural, educational and community activities. Muthtamil Sangam is a non-profit organization devoted to furthering Tamil culture in Auckland region. We are open to all persons interested in promoting the Tamil language and culture.

Muthtamil Sangam has been serving the Tamil speaking community of Auckland for more than 6 years. Our goal is to promote the understanding of our Tamil language and cultural values of India.

Cultural Activities

We celebrate Sangam Nite (During Deepavali Season), Pongal and Chitirai Vizha (During April/Tamil New Year) functions organised by our Sangam members find an excellent platform to exhibit and nurture the artistic talents of their young ones as well as their own.

Radio Programme

"Sangam" Vaanoli Nikalshi: Every Saturday at 8.00 AM our sangam's weekly half-hour broadcast SANGAM goes on air on Auckland 's Planet FM 104.6.

Planet FM 104.6

Tamil School

The Muthtamil Sangam conducts Tamil Classes from 2002 till date for the children of Members, with the help of Voluntary teachers.

Sports & Family Fun Activities

We have been actively participating and achieving in the sports for about last 10 years, From this year 2016 - 2017 we have planned to host the first ever Sports & Family Fun day events with variety of sports to all the age groups.

Read More...

You are here: Home
Web Sponsorers
Mercury PrintzAC PlusMortgage MastersAvondale LawSoundhar & ShebaRRK FoodsHygrade Motors